Akční trénink pro řízení změn

Firmy se často ptají, jak mohou vrcholoví manažeři vytvořit skutečnou kulturu růstu. Odpověď se skrývá v řízení změn, které je pro mnoho výkonných pracovníků velkou překážkou. V mnoha případech je totiž pro ně jednodušší utrácet peníze za neefektivní chod firmy, než změnit svůj manažerský přístup.

Řízení změn má mnoho složek, mezi něž patří například výběr personálu, odměňování, plánování nebo koordinace. Základem je však změna manažerského uvažování, tedy toho, a co se manažeři soustřeďují, jak provádějí svou práci a spolupracují s ostatními. Nejefektivnější pro to bývá zvolit akční výukový program. Každý měsíc lze například v rámci takového programu věnovat určité části řízení (analýza tržních segmentů, konkurence, rozvoj trhu, strategické zdroje, firemní potřeby atd.). Cílem programu by mělo být dosažení efektivního vedení firmy, efektivního plánování, týmové spolupráce a rozvoje paměti manažerů v dané oblasti.

Doba, za kterou vedoucí pracovníci skutečně porozumějí rozdílu mezi postupnou změnou a původním stavem firmy může trvat čtyři až pět měsíců. Stejná doba je také optimálním časovým úsekem pro realizaci změny firemní kultury za těch nejlepších podmínek.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge