Aby tým správně fungoval

Způsob, jímž pracovní týmy řeší problémy může vytvářet nepořádek. Nejčastěji se jedná o situace, kdy členové týmů sedí na poradách v době, kdy by měli pracovat, věnují se dlouhodobé přípravě prezentací, ztrácejí pocit spolupráce s kolegy, postrádají experty, kteří by rozhodovali, nebo si vzájemně nedůvěřují.

Zdravé a „štíhlé“ týmy oproti tomu předpokládají, že jejich práce probíhá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, ať jsou jednotliví členové rozptýleni po jedné hale, jednom městě nebo celém světě. Kromě toho, že očekávají efektivní interakční dovednosti, dokáží takové týmy využívat i kombinaci přepracovávání a technologií procesů. Znamená to, že operují jako proudy hodnot od konceptu po výsledek. Informace si předávají v on-line podobě, aby k nim měl přístup každý. Nepořádají okázalé manažerské prezentace. Nečekají na vyzvání nebo upozornění, chovají se proaktivně.

Základem fungování úspěšného štíhlého týmu je vhodný software. Doposud hojně využívaný e-mail je vhodný pro rozesílání jednodušších zpráv. Softwarový balíček pro efektivní tým by měl obsahovat nástroje schopné nalézt příslušné zaměstnance kdekoli se budou nacházet, řídit týmové aktivity on-line, umožňovat silnou spolupráci (např. brainstorming), řídit a organizovat veškeré interakce a diskuse členů a udržovat neustálý přístup do počítačové sítě.

-kk-

**Datum vydání:** VI/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher