Aby příjmy rostly

Podnikatelé často hovoří o svých obavách spojených s penězi, prosperitou, zisky a marketingovými strategiemi. Nechtějí zbytečné výdaje, které nepřinášejí žádné hodnoty jejich vizím, cílům a celkovému modlu obchodování. Pro někoho je optimální nahlížet na konkrétní model čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Pro někoho může být efektivnější týdenní nebo měsíční pohled.

Pokud čekáte na vyšší příjmy a zisky, měli byste mít jasno v následujícím:

- Proč a k čemu je potřebujete. Ujistěte se, že nejste uvězněni v neaktuálním obchodním modelu nebo nereálných představách.

- Jaké částky si představujete jako své příjmy, za předpokladu, že máte jasnou vizi a z ní vycházející cíle.

- Jak to odpovídá vašemu současnému scénáři (příjmů, provozních nákladů, strategií vznikajících za pochodu apod.).

- Jaké přístupy, strategie, cíle a aktivity vám otevřou cestu k navýšení příjmů v rámci vaší vize.

-kk-

Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online