Aby outsourcing nepříjemně nepřekvapil

Outsourcing se rychle rozvíjí spolu s tím, jak si firmy uvědomují, že jim může ušetřit náklady, poskytnout kvalitnější pracovní procesy a umožnit soustředění na klíčové interní úkoly. Zároveň však stoupají i rizika spojená s outsourcingem, která se bohužel vždy neodhalí hned na začátku. Značné může být například riziko špatného výběru dodavatele, zejména u kritických a velkých aktivit. Firmy pak dávají v sázku nejen velké množství peněz, ale přicházejí i o drahocenné příležitosti a čas.

Rizika outsourcingu můžeme rozdělit do čtyř skupin. Strategická rizika ohrožují firmu tím, že ji posouvají špatným směrem. Většinou však při outsourcingu dochází k provozním rizikům, která zahrnují celou řadu záležitostí týkajících se pracovních postupů a zaměstnanců. Finanční rizika zahrnují nečekané náklady, regulační opatření a finanční závazky vzniknuvší při outsourcingu. Mezi hazardní rizika nakonec patří potenciální přírodní katastrofy nebo politické či obchodní události, k nimž dojde v průběhu outsourcování.

Zatímco některým rizikům se dá předem vyhnout, většina z nich vyžaduje protiopatření ze strany manažerů. Výzkumy ukazují, že úspěšný outsourcing začíná pokládáním správných otázek a vhodným výběrem partnera a pokračuje sofistikovanými kontrolními opatřeními.

-kk-

Zdroj: Mercer Management Journal - Manažerský magazín vydávaný konzultanty společnosti Mercer Management Consulting
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mercer Management Journal