6 kroků ke strategickému vůdcovství

Strategické vůdcovství vyžaduje plán. Ten je však pouze odrazovým můstkem k úspěšnému vůdcovství. Důležité je především vědět, jak jednat v neočekávaných situacích a být schopen vykročit do neznáma.

- Určete si, kde se nacházíte. Ještě než začnete utvářet svůj plán, realisticky si ujasněte, kde jste nyní. Dopřejte si na toto zhodnocení dostatek času. Vyhodnoťte si své slabé a silné stránky, možnosti a překážky.

- Určete svůj směr. Obrázek toho, kde jste nyní by měl vyváženě korespondovat s tím, kam se chcete dostat. Bez vědomí toho, čeho chce dosáhnout, je jako loď bez kormidla.

- Zaangažujte ostatní a podporujte vysoké nasazení. Svou vizi nemůžete realizovat sami. Jakmile budete znát svůj směr, je třeba začít působit interně tak, abyste zapojili ostatní. Ujistěte se, že vaši lidé mají potřebné dovednosti a zdroje. Pravidelně komunikujte o svém plánu a získávejte pro něj podporu.

- Koordinujte systémy a procesy spolupráce, aby fungovaly konzistentně. I silná angažovanost může skončit jako chaos, pokud vůdce nedokáže realizaci svého plánu správně koordinovat.

- Řiďte interní i externí tlaky, abyste se mohli přizpůsobovat. Je třeba, aby vaše organizace znala své zákazníky a trhy, uměla se poučit ze zkušeností a přistupovala k nutným změnám. Správně strategicky vést znamená v tomto smyslu vědět, kdy a jak se odklonit od původního plánu, přičemž organizace bude natolik silná i pružná zároveň, že dokáže projít změnami až k původně vytýčenému cíli.

- Dělejte to všechno dobře. Nikdo není perfektivní ve všech svých činnostech. Buďte k sobě ale upřímní a přiznejte si své silné i slabé stránky. Hledejte možnosti osobního rozvoje a činnosti, které lépe vykoná větší odborník, obsazujte odborníky.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com