5 kroků k maximalizaci návratnosti investic (ROI)

Otázka, zda výsledky ospravedlňují náklady investic, je stále důležitější. Manažeři musejí častěji obhajovat své programy – dokonce i takové, které běží již roky.

Následující kroky jsou základem mnoha programů pro podporu růstu, které by manažeři měli zajistit, aby přispěli k návratnosti investic.

1. Definujte všechny cíle programu – investice

Měření návratnosti investic (dále ROI) je obtížné, protože faktory, které by měly být zváženy, jsou početné a mohou se měnit od firmy k firmě a program od programu.

K získání přesného obrazu toho, zda program je úspěšný, je potřeba znát aktuální data a být co nejkonkrétnější.

Snížení nákladů je běžný cíl. Nejprve potřebujete zjistit ,jaké náklady musí být sníženy a o kolik. Specifikujte! Program, který má zvýšit produktivitu musí být velice jasně definován. Pro zvýšení výroby je cílem vyrobit více výrobků, nebo snížit počet zmetků?

2. Zapojte všechny důležité strany

Například program zaměřený na zvýšení prodeje se týká nejen prodejních sil. Je třeba ptát se, kdo nám pomůže cíle dosáhnout a kdo naopak může naše snahy kazit.Vynechání jedné strany na počátku může mít později na úspěch překvapivě negativní dopad.

Co se týká zvýšení produktivity, dosažení cíle pro oddělení může vyžadovat hodnocení v rámci oddělení. Zajišťuje nákup ten správný materiál v pravý čas? Jsou prodeje rychlejší než výroba? Co sklady a obchodníci - jak jsou na tom s distribucí? Ani nejlepší program pro jednu oblast nedokáže vyřešit problém, který je zakořeněn jinde.

3. Identifikace potenciálních nástrah

může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem programu. I program, který je dobře zamýšlen a snad i lokálně úspěšný, může mít škodlivý vliv na firmu jako celek. Zvlášť důležité je zvážit, jak ovlivní program zákazníka a odhalit následky, které se nemusí projevit okamžitě, ale mohou být fatální.

U programů pro zvýšení prodeje mohou být čísla snadno zkreslena. Co například uskutečněný prodej, započítaný do ROI, když byl produkt následně vrácen? Jsou tyto případy brány v potaz? Co například slevy?

Sledujte vývoj na trhu a upravujte svůj program. Pokud je trh silný, můžete si dát ještě vyšší cíle a naopak.

Při zaměření na výdaje se mohou někdy ztratit z dohledu důležitější cíle, například bezpečnost. Na to pozor, někde se zkrátka šetřit příliš nemá.

Dále je třeba zvážit, zda zákazník zaznamenal úpadek kvalit produktu nebo služby „díky“ novým praktikám. Pokud ano, mohli byste o některé přijít

4. Stopujte všechna příslušná data

Sledujte všechny klíčové indikátory, které byly definovány. Pokud je například cílem oddělení služeb zákazníkům, nezapomeňte také sledovat spokojenost zákazníků. Vedení reportů na status programu je velice dobrý způsob, jak udržet pozornost oddělení, jejichž spolupráce je nutná pro úspěch programu.

5. Probírejte a sdílejte výsledky

Písemná zpráva, pokud možno s tabulkami, je asi nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak shromažďovat a ukládat tato data. Pokud ale vytvoříte vizuálně účinnější report, jistě nic nezkazíte.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine