5 finančních myšlenek pro začínající podnikatele

Ilustrační snímek

Nezáleží na tom, zda podnikáte z domova nebo máte vlastní kanceláře. Vždy si musíte být jisti, že kromě ostatních faktorů jste kompetentní také v oblasti vašich financí. Jak je na tom váš cash flow? Zde je několik základních myšlenek od serveru Business 2 Community, na které by začínající podnikatelé rozhodně neměli zapomínat při řízení financí svého podniku.

Zisk versus hotovost

Stejně jako se na úvodní lekci ve financích nebo účetnictví dozvíte, že výnosy nejsou zisky, pak ani zisky neznamenají hotovostní finance. Podnikatelé, kteří tento rozdíl dokonale chápou a zahrnují jej do svých rozhodování, mají šanci na úspěch. Není možné platit vlastní účty pouhými zisky. Základním faktem je, že zisky mohou vznikat bez reálných peněžních prostředků.

Majetek spotřebovává hotovost

Aby podnik mohl prodávat produkty (včetně služeb), musí nejprve nakoupit/vyrobit tyto produkty nebo pořídit vybavení potřebné k poskytování produktů. Pamatujte, že každou korunu, kterou máte ve svých zásobách a majetku, zároveň postrádáte v hotovosti.

Pracovní kapitál prozradí životaschopnost

Pracovní kapitál je účetní termín pro zůstatky, které firmě zbydou po odečtení současných závazků od majetku. Prakticky jsou to peníze využívané k úhradě běžných nákladů na podnikání včetně výdajů. Jaká je vaše bilance?

Pohledávky nejsou samozřejmost

Pohledávky jsou odkazem na peněžní prostředky, které vám zákazníci dluží. Jinými slovy, pohledávky nejsou něčím, nač je možné se spolehnout ve chvíli, kdy potřebujete splatit své náklady. Opět, stejně jako u zásob, je důležité chápat, že každá koruna v pohledávkách je postrádanou v hotovosti.

…a co teprve, když jsou po splatnosti

Dohodnout si se zákazníkem lhůtu pro splatnost jeho závazku vůči vám je jedna věc, obdržet tyto prostředky je záležitost druhá. Stává se vám, že jste od vašeho klienta již patnáctý den po splatnosti neobdrželi pohledávané peníze? Nic se neděje. Tedy pokud se nejedná o pravidlo. Pokud se zákazníkem již nějakou dobu spolupracujete, jistě nechcete narušit vztahy tím, že se vám některá platba zpozdí. Důležitá je průměrná splatnost pohledávek. Ta vám ukáže skutečnou ochotu zákazníka dostát svým povinnostem.

Rada na závěr. Jakmile budete uvažovat nad finančními toky vašeho podniku, vždy si o tom veďte písemnou evidenci. Není nic horšího než zpracovávat cash flow ve vaší hlavě. Vznik výdajů se málokdy překrývá s uskutečněnou platbou v danou chvíli a finance nejsou něčím, co byste mohli řešit intuitivně…

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com