5 cest k lepšímu společenství a produktivitě zaměstnanců

Obecně platí, že zaměstnanci, kteří jsou spokojení se svou prací, jsou také produktivnější. Když tedy firmy budou podporovat pracovní prostředí, kde budou zaměstnanci cítit propojení se svou prací a kolegy, mohou očekávat větší úsilí pro dosažení vynikajících výsledků. Klíčem ke zvyšování angažovanosti a produktivity zaměstnanců je vytváření pocitu společenství, komunity. 

Dobrou zprávou je, že lidé tíhnou k vytváření komunit přirozeně - i bez podpory managementu. Přesto byste však měli přispět vlastními silami. Zvažte následující techniky pro zlepšení společenství na vašem pracovišti.

- Sbírejte názory. Uspořádejte poradu, pošlete dotazník apod. Ujistěte se však, že se ptáte zaměstnanců na jejich názory. Zjistěte, co pro ně komunita znamená a jaký typ komunity by rádi měli ve své práci. Preferují týmovou práci? Účastnili by se akcí mimo firmu? A co například čtenářský klub?

- Společná práce i zábava. Společenské akce po práci jsou osvědčeným prostředkem budování společenství pracovníků. Není přitom třeba investovat velké částky. Sestavte sportovní tým, jděte na místí kulturní akci... Zajistěte pouze, aby tyto akce byly živé a smysluplné.

- Předávejte firemní hodnoty. Lidé se považují za součást komunity, když věří, že sdílejí společné cíle a smysl. Předávání firemních hodnot proto motivuje a umožňuje zaměstnancům nalézat více smyslu v jejich práci. Když zaměstnanci uvidí empatii, respekt a týmovou práci, budou se cítit více spojení se svou organizací a jejími lidmi.

- Podporujte mimopracovní setkávání zaměstnanců bez nadřízených. Vyzývejte zaměstnance, aby se scházeli i mimo pracoviště. Zapojte je například do společných dobrovolnických aktivit.

- Zajistěte mentorování. Noví zaměstnanci se často cítí izolovaní. Jednou z cest, jak je oficiálně přivítat, je proto přidělení mentora. Mentorování je velmi efektivní cestou k budování přátelství na pracovišti.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource