4 složky podnikové kultury, bez nichž to nepůjde

Každý podnik by měl usilovat o vytvoření pozitivní podnikové kultury. Avšak vybudování kultury, která přitáhne, udrží a motivuje kvalitní zaměstnance, se nestane náhodou, vyžaduje to plán. Začít můžete tím, že se zeptáte sami sebe, jaký druh kultury chcete vytvořit. Abyste snáze definovali své požadované pracoviště a zformovali podnikovou kulturu, držte se následujících bodů:
1. Poslání – vaše poslání je odpověď na otázku „Proč jsme tady?“ Odpověď by měla zahrnovat váš hlavní produkt nebo službu, cílový trh a klíčové prvky provádění služby. Poslání by mělo být aktualizované, dobře strukturované, pochopitelné a přijatelné pro zaměstnance. Komunikace o poslání by měla směřovat i ke klientům, zákazníkům, potenciálním zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám.
2. Hodnoty – vyjadřují, co je pro vás skutečně důležité. Mezi tři hodnoty, které uznává většina lidí, patří čestnost, integrita a zacházení s ostatními s respektem. Identifikujte a definujte hodnoty, které jsou důležité pro vás a vaši společnost.
3. Názory – jsou přirozeným prodloužením vašich hodnot a odpovídají na otázku „Jak se rozhodujeme?“ Takovým názorem může být například udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. A na základě tohoto názoru pak rozhodujete o pracovní době, výcviku, podpoře apod.
4. Standardy – jsou jasnými instrukcemi o tom, jaké očekáváte od lidí chování, interakce, řešení konfliktů a vztahy. Standardy jsou životně důležité pro jakýkoli podnik.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com