4 kroky k velké kultuře malé firmy

Ilustrační snímek

Budování kultury v malé firmě má jiná pravidla než ve velkých organizacích. Silná kutura vzniká na základě každodenních pracovních interakcí, nikoli velkých strategií, které k řadovým zaměstnancům přicházejí jako oznámení shora. Čtyři tipy pro rozvoj příjemné a přínosné kultury v malé firmě popsal server openforum.com.

Dodržujte konzistentní přístup k náboru zaměstnanců

Měli byste mít seznam vlastností ideálního uchazeče o práci ve vaší firmě a vedle specifických znalostí a dovedností uchazečů prověřovat také to, zda zapadnou mezi ostatní.

Nesnažte se být přáteli zaměstnanců

Majitelé a manažeři malých firem by měli mít na paměti, že jsou šéfové a chovat se k zaměstnancům profesionálně. Kolegiální atmosféra je jedna věc, práce však není jen zábava a manažer musí vyžadovat od zaměstnanců odpovědnost a plnění úkolů.

Podporujte týmového ducha

Zajímejte se o názory a připomínky svých lidí a mluvte s nimi o důležitých rozhodnutích. Odměňujte zaměstnance za jejich nápady a schopnost pracovat v týmu.

Podporujte vzájemný respekt

Jděte příkladem a ukazujte svým lidem, jak se chovat k zákazníkům i k sobě navzájem v náročných situacích. Zároveň dávejte dostatečně najevo, že urážlivé poznámky a jiné urážející chování nebudete tolerovat.

-kk-

Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum