4 kroky k odvážné firemní kultuře

Zatímco vedoucí představitelé firem řešili v poslední době klesající příjmy, rostoucí globální konkurenci nebo rychlý rozvoj nových technologií, v řadách jejich zaměstnanců se bez většího povšimnutí rozšířil strach. Ten ochromil jejich další rozvoj. Co s tím? Firemní kulturu strachu je třeba nahradit kulturou odvahy.

Znamená to, že lídři na všech úrovních budou povzbuzovat zaměstnance a podporovat je ve zkoušení nových věcí pro širší přínos firmě. K tomu je dle serveru chiefexecutive.net třeba realizovat následující čtyři kroky.

1. Propojení životní a morální odvahy

Životní odvaha je inspirace k činům, které zlepší naši životní pozici nebo zajistí přežití. Morální odvahou se rozumí autentické vyjadřování názorů a hodnot ve snaze o spravedlnost nebo společné dobro navzdory rozdílům či odmítání. Ve firmách zmítaných strachem převládá životní odvaha – snaha udržet si místo. Lídři by proto měli motivovat své lidi k projevům morální odvahy.

2. Propojení odpovědností se silnými stránkami

Dávejte si pozor, abyste neobsazovali zaměstnance do pozic, v nichž nemohou využít svůj individuální talent. Týká se to především povyšování specialistů do manažerských pozic. Manažerské místo by nemělo být automatickou odměnou za výkonnost.

3. Angažování zaměstnanců

Efektivní manažeři dokáží angažovat své lidi. Hledají k tomu cesty v rámci svých konkrétních pracovních skupin a jejich kultur. I přes celofiremní postupy vzniká angažovanost vždy lokálně mezi manažerem a jeho zaměstnanci.

4. Odměňování odvážného chování

Chcete-li získat své lidi pro nové věci, odměňujte ty odvážné, kteří si troufnou udělat první krok. Odměnou nemusí být hned finanční bonus nebo trofej, ale například osobní poděkování od nadřízeného nebo vystoupení na poradě oddělení. Ať už zvolíte jakýkoli nástroj, veřejně oslavujte odvážné chování.

-kk-

Zdroj: ChiefExecutive.net - americký magazín pro top manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ChiefExecutive.net