13 cest za smyslem a úspěchem firmy

Tak jako všude jinde existuje i v případě firem více než jedna cesta, jejímž prostřednictvím se dá ubírat k úspěchu. Článek uvádí 13 konkrétních cest inspirovaných „čtyřmi cestami“ významného křesťanského myslitele Meistera Eckhardta a „osmi cestami“ Budhy, které odhalují, jak život i práce mohou vycházet z uvědomělého zdroje moudrosti a inspirace.

- Cesta komunikace. Uvědomělá komunikace je moudrá i obratná, a zajímá se o to, co kdo, kdy, kde a jak udělal.

- Cesta udržitelnosti životního prostředí. Důležité je chránit prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme.

- Cesta růstu. Uvědomělý růst by se měl ubírat cestou rovnováhy

- Duchovní cesta. Firmy by měly nabízet produkty nebo služby, které usnadní spotřebitelům pochopit duchovní poselství jejich snah.

- Cesta vzájemného spojení a výhod. Je třeba uvědomit si spojení mezi všemi věcmi, lidmi, organizacemi, kulturami, filozofiemi, druhy a životním prostředím.

- Cesta plné prosperity. Je třeba pochopit, že finanční a materiální prosperita je pouze malou částí skutečné moudrosti, jíž může firma dosáhnout.

- Cesta uzdravování. Je třeba léčit etické skandály a násilí panující v obchodní oblasti.

- Cesta služeb. Chytré firmy se pro rady ohledně poskytování služeb obracejí na moudré předchůdce.

- Cesta vědomé vize. Bez vize firmy zahynou.

- Cesta vědomého mistrovství. Ve světě, kde se lidé učí dávat přednost rychlosti, jednoduchosti a levnosti nad kvalitou je třeba hledat cestu spět k opravdovému mistrovství.

- Cesta kreativity. Kreativita je výrazem vysokého potenciálu a ducha.

- Cesta vědomé aktivity. Výrazem aktivity je například vůdcovství.

- Cesta vědomé odvahy. Odvaha by měla vycházet z duchovního a emočního mistrovství.

-kk-

Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online