12 dimenzí strategické podnikové komunikace

Přirovnáme-li podnik k lidskému tělu, je úspěšná interní komunikace krví. Rady, jak tuto komunikaci udržovat na úrovni, která jí přísluší, předkládá v tomto článku pan Thomas J. Lee – ředitel významné americké společnosti a člen redakční rady časopisu ** Strategic Communication Management Magazine**. Tento muž si za dvacet pět let v oboru vytvořil svůj vlastní přístup k podnikové komunikaci, plánování i systémům hodnocení. Toto je jeho 12 dimenzí strategické podnikové komunikace:

1. Strategický přístup a imperativ – komunikaci je třeba strategicky řídit a formulovat její pravidla
2. Integrita a integrace – základem úspěšné komunikace je důvěryhodnost a konzistence informací
3. Důstojnost a respekt
4. Proud strategických informací – informace je třeba neustále uvádět do oběhu, ale kontrolovaným způsobem
5. Srozumitelné a důležité zprávy – aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním
6. Externí perspektiva – je třeba brát v úvahu i důležité informace a zprávy externí
7. Role a odpovědnost – vymezení rolí a odpovědností konkrétních zaměstnanců
8. Naslouchání a viditelná účast
9. Školení a podpora
10. Struktura a realizace – konkrétní strukturu podnikové komunikace by měl plánovat a určovat příslušný manažer
11. Systém hodnocení – měl by odpovídat měnícím se podmínkám a technikám komunikace
12. Neustálé zdokonalování – interní komunikaci je třeba přizpůsobovat obchodní situaci podniku a požadavkům zákazníka
Zdroj: KM Review - web zaměřený na správu znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Review