10 způsobů řízení krizové situace

Občas nastane situace, kdy budete na svém pracovišti muset řešit určitou krizi. Článek shrnuje základní opatření, která byste měli podniknout.

- Vyhněte se tomu. Měli byste být schopni předvídat, jak se věci vyvinou. Předcházet krizím se naučíte nejlépe, když na své projekty a plány budete nahlížet co nejrealističtěji.

- Stabilizujte situaci. Krize může nastat i přes vaši schopnost předvídat. Pak je třeba převzít kontrolu, oddělit krizi od ostatních věcí a minimalizovat škody.

- Upozorněte svého šéfa. Rychle. Pamatujte si, že špatné zprávy se časem nezlepší.

- Kontrolujte své obavy. Měli byste reagovat, nikoli však příliš silně. Nedovolte své představivosti, aby vás zavedla do oblastí nerealistického strachu.

- Konzultujte a koordinujte. Zajistěte pomoc v oblasti svých zdrojů i perspektivy. Ujistěte se, že se všem potřebným dostane konzultace.

- Nejednejte ukvapeně. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výsledku, neupřednostňujte rychlost své reakce před její efektivitou.

- Zvolte klíčový tým pro řešení dané záležitosti. Nedovolte, aby krize ubírala pozornost a energii celé organizaci.

- Jmenujte kontaktní osobu nebo skupinu pro poskytování informací. Pomůže vám to omezit fámy a naopak vytvářet souvislý obrázek toho, co se děje.

- Pozor na únavu. Dlouhodobé vytížení krizového týmu může přinést nižší efektivitu. Mějte proto záložní tým.

- Věnujte pozornost svým klíčovým hodnotám. Navzdory stresu mějte na paměti své hodnoty a vyhýbejte se jakýmkoli krátkodobým vítězstvím, která by znamenala dlouhodobou prohru.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report