10 ukazatelů, že se váš zákazník potápí

Chcete-li se vyhnout ztrátě budoucích plateb, měli byste sledovat varovné signály, které vás upozorňují na to, že vaši zákazníci mají závažné finanční problémy. Následující souhrn varování nemusí znamenat jistotu, měl by však ve vás vzbudit podezření.

- Změny způsobů plateb. Doposud důvěryhodní zákazníci, kteří začnou platit pozdě nebo žádat o prodloužení dat splatnosti, si zaslouží vaši plnou pozornost.

- Změny nákupního chování. I když pravidelní zákazníci platí včas, stále u vás nakupují? Pokud dosud nakupovali pravidelně, ale nyní začínají měnit svou frekvenci objednávek, může to znamenat problém.

- Neustálé hnidopišství nebo vyšší požadavky. Máte zákazníky, od kterých jste jen zřídka něco slyšeli, ale nyní si hlasitě stěžují a neúnosně zvyšují své požadavky? To je další signál jejich špatné finanční situace.

- Smršťování cash flow. Sledujte vyvážení hotovosti svých zákazníků, máte-li k těmto údajům přístup. Zjišťujte, do jaké míry spoléhají na hodnotu majetku, krátkodobé a dlouhodobé dluhy.

- Velké účetní rezervy. Mnoho postižených firem vykazuje značné účetní rezervy ve svých rozvahách.

- Sevřená ústa. Zákazníci, kteří s vámi doposud sdíleli finanční informace, najednou přijdu s prohlášením, že je to proti jejich politice. To by pro vás mělo být velké varování.

- Vysoký ukazatel DSO (Days Sales Outstanding). Ukazatel DSO uvádí průměrný počet dní mezi prodejem zboží či služby a inkasem peněz. Firmy, které nezvládají své vlastní pohledávky, nemohou přispívat ani těm vašim.

- Manažerské přesuny. Změny v managementu mohou naznačovat neshody mezi manažery a majiteli. Ještě více to potvrdí najmutí manažera pro řízení restrukturalizace.

- Přetrvávající fámy. Odborníci doporučují věnovat pozornost veškerým negativním zprávám o zákaznících, což může být jediná cesta, jak získat informace o finanční situaci soukromých subjektů. Všímejte si novinových článků, informací kolujících mezi prodejci apod.

- Daňové zástavní právo. Daňové zástavní právo vůči firmě je jedním z hlavních ukazatelů, že se potápí. Pokud váš zákazník přestal platit daně, pravděpodobně odloží i platby určené vám.

-kk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com