10 tipů pro zapojení sociálních médií do interní komunikace

Ilustrační snímek

Rostoucí popularita sociálních médií přímo vybízí k tomu, aby je firmy využívaly k efektivnější komunikaci mezi svým vedením, manažery a zaměstnanci. Jak ale začít a jak dosáhnout toho, aby spolu vaši lidé díky sociálním médiím skutečně lépe spolupracovali? Server Incentive Magazine přinesl deset praktických doporučení.

1. Vytvořte společnou stránku

Umožněte všem zaměstnancům centrální online přístup ke klíčovým materiálům pro jejich práci a dalším informacím o firmě.

2. Dodržujte časový plán

Komunikace funguje nejlépe, když je pravidelná. Vytvořte si proto rozvrh pro publikování zásadních novinek o dění ve firmě, nových projektech, zákaznících apod. Ty pak šiřte pomocí interní sociální sítě, aby si je zaměstnanci mohli mezi sebou snadno předávat.

3. Zřiďte soukromé skupiny

Sdílejte firemní data se zaměstnanci tak, abyste zachovali potřebnou míru ochrany soukromí. Zřiďte soukromé chatovací místnosti nebo uzamčenou facebookovou stránku, do nichž budou mít přístup pouze zaměstnanci.

4. Nebuďte pasivní

Nečekejte, až se diskuse sama rozjede. Využijte interní či veřejné kanály pro šíření zpráv, aby vaši lidé měli každý den přístup k informacím o firmě.

5. Zapojte odměny

Propojte odměny za splnění cílů s komunikací prostřednictvím sociálních médií. Jakmile se pak zaměstnanci dozvědí o novém projektu, získají motivaci k tomu, aby pomohli firmě k lepím výsledkům.

6. Zapojte princip soutěže

Používejte sociální média k šíření informací o tom, kteří zaměstnanci pomohli firmě k dosažení určitých výsledků. Pobídnete tak ostatní, aby se snažili o totéž.

7. Nehleďte na funkce

Ke komunikaci prostřednictvím sociálních médií vyzývejte všechny ve firmě bez ohledu na jejich postavení v hierarchii řízení.

8. Používejte sociální média k náboru

Inzerujte jejich prostřednictvím volná místa a nové příležitosti ve firmě.

9. Získejte nejvyšší manažery

V rámci vaší sociální sítě by měli mluvit o strategii firmy, jejím dalším směřování a také o tom, s čím je v současné době třeba nejvíce pomoci.

10. Ptejte se a žádejte zpětnou vazbu

Neberte sociální média jen jako nástroj pro šíření zpráv. Učte se jejich prostřednictvím naslouchat zaměstnancům.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine