10 přikázání ideální IT organizace (Část 1)

10 přikázání ideální IT organizace (Část 1)

Informační technologie je ve firmách třeba organizovat tak, aby rychle odpovídaly požadavkům jednotlivých skupin. Postrádá-li firma řádnou strukturu, procesy řízené pomocí IT nemohou úspěšně probíhat, lidské zdroje nejsou efektivní a nelze tak dosáhnout vyšší míry využitelnosti firemních prostředků. Dobré vztahy ve firmě jsou základním předpokladem dobrých vztahů s partnery, je proto třeba je rozvíjet a institucionalizovat. Firma také potřebuje infrastrukturu, s jejíž pomocí bude schopná čelit konkurenci a soustředit se na zákazníky. Toto je tedy prvních pět přikázání ideální IT organizace:

- Ztotožníš se se svou firmou.
- Budeš organizovat s ohledem na kritické mise firmy.
- Budeš budovat a udržovat vztahy ve firmě i mimo firmu.
- Navrhneš infrastrukturu s konkurenční výhodou.
- Budeš se soustředit na zákazníka.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com