10 překážek výkonného týmu

Budování výkonného týmu je nikdy nekončící manažerský úkol, který vyžaduje odhodlání a vytrvalost. Především je třeba chápat, že jednotliví členové jsou rozdílné osobnosti a různé druhy jejich chování mohou mařit veškerou snahu manažera o efektivní spolupráci. Server hrcommunication.com proto sestavil přehled deseti projevů chování, které je v rámci pracovních týmů třeba bedlivě sledovat a ideálně zcela vymýtit.

  1. Uzavřené skupinky kolegů, kteří nepřijímají zpětnou vazbu od nikoho zvenčí.

  2. Manipulátoři, kteří zabraňují volnému šíření informací a využívají manipulují vlastnímu zisku.

  3. „Staří psi“, kteří jsou ve firmě již dlouhé roky a odmítají cokoli nového.

  4. „Slibotechny“, které nedokáží dostát svým slovům.

  5. Soupeřící frakce se silnými protichůdnými názory.

  6. Zapřísáhlí odpůrci strategií, které efektivně fungují v jiných firmách.

  7. Egoisté, které nezajímá úspěch celého týmu, ale pouze jich samotných.

  8. Pasivní agresoři, jejichž chování se projevuje odkládáním povinností, tvrdohlavostí, nevrlostí a opakovanou neschopností plnit úkoly.

  9. Slepota vůči zákazníkům a vytváření přidané hodnoty pro ně.

  10. Manažeři, kteří nejsou ochotni přizpůsobovat svůj letitý manažerský styl aktuální době a potřebám.

-kk-

Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication