10 kroků k větší bezpečnosti práce

Cílem každého odborníka na bezpečnost práce je nulový počet pracovních úrazů. Jak toho ale dosáhnout? Portál Business& Legal Reposources sestavil desatero doporučení, jak se tomuto ideálu co nejvíce přiblížit.

1. V první řadě se ujistěte, že všichni členové vaší organizace – od nejvyšších manažerů po nováčky – vědí, že bezpečnost práce je vaší prioritou číslo jedna.

2. Stanovte jasné standardy bezpečnosti práce. Ujistěte se, že zaměstnanci těmto pravidlům rozumějí a vedoucí pracovníci je prosazují.

3. Vysvětlete manažerům, jak důležité je jít příkladem a dodržovat bezpečnostní pravidla.

4. Zapojte zaměstnance. Pověřte je plánováním a řízením kontrol, analýzou rizik či sestavováním bezpečnostních doporučení.

5. Zdůrazňujte, že bezpečnostní rizika ohrožují osobní zdraví zaměstnanců. Pochopit „proč“ znamená silnou motivaci.

6. Učte odpovědnosti a bezpečnosti. Pravidelně a důkladně zaměstnance školte.

7. Podporujte zpětnou vazbu. Odměňujte zaměstnance, kteří upozorní na problémy nebo odstraní rizika.

8. Odhalených rizik využívejte k poučení. Ukažte zaměstnancům, jak být ostražitější.

9. Co nejdříve odstraňujte bezpečnostní rizika. Jakmile se o nich dozvíte, podnikněte potřebné kroky.

10. Přistupujte k prevenci jako k neustálé výzvě. Hledejte neustálé možnosti zlepšení.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com