Ženy v ČR vydělávají téměř o čtvrtinu méně než muži

Ženy v ČR vydělávají o 24 % méně než muži. Platové rozdíly mezi muži a ženami jsou na trhu práce od okamžiku, kdy lidé vstupují na pracovní trh. Rozdíly se postupně zvyšují a nejvýraznější jsou po třicítce. Nejmenší rozdíly v příjmech mezi pohlavími jsou po 55 roce. Vyplývá to z internetového průzkumu Platy.cz, do kterého se lidé průběžně zapojují.

Průměrný měsíční plat v České republice se všemi odměnami je u mužů podle platového online průzkumu Platy.cz 27 942 korun českých. Ženy si za měsíc vydělají v průměru o šest a půl tisíce méně.

Tabulka: Porovnání průměrného platu ženy a muže


zdroj: Platy.cz

„Rozdíly mezi výdělkem mužů a žen ovlivňuje také výběr pracovních pozic. Když jsme porovnali rozdíl mezi platem muže a platem ženy obecně, ženy vydělávaly o téměř čtvrtinu méně. Když jsme porovnali jen platy mužů a žen na stejných pozicích, vyšlo nám, že rozdíl mezi jejich výdělkem je 10 %," uvedl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.

Největší rozdíl v platech je ve věku od 35 do 44 let

Při nástupu na pracovní trh, ve věkové kategorii od 17 do 24 let, je rozdíl mezi platem muže a ženy 16 % ve prospěch muže. V průběhu pěti let na trhu se rozdíl mezi jejich výdělky zvětší o pět procentuálních bodů a ve věkové kategorii od 35 do 44 let dosahuje tento rozdíl svého vrcholu. Ženy si vydělají ve věku od 35 do 44 let až téměř o třetinu méně než si v tomto období vydělají muži. Po 45 roce se platové rozdíly opět zmenšují a nejmenší rozdíl v tom, kolik si vydělá žena a kolik muž, je ve věku nad 55 let, kdy je rozdíl mezi platem ženy a muže 13 %.

Graf: Vývoj platových rozdílů mezi muži a ženami podle věku

Zdroj: Platy.cz

Rozdíly mezi výdělkem mužů a žen jsou i na stejných pozicích

I na stejných pozicích ženy vydělávají méně než muži v průměru o 10 %.

Nejvýraznější rozdíl mezi platem mužů a žen je na pozicích provozní manažer (- 29 %), barman (- 24 %) a vedoucí výroby (- 23 %). Podstatně méně než muži ženy vydělávají i na pracovních pozicích account manager, pekař nebo vedoucí oddělení.

Tabulka: Pozice, na kterých ženy vydělávají méně než muži


Zdroj: Platy.cz

"Tyto údaje nevypovídají o diskriminaci žen v oblasti odměňování, jen všeobecně naznačují, ve kterých oblastech a na kterých pozicích jsou muži lépe placení než ženy. Pro hlubší analýzu existence diskriminace je kromě pracovní pozice důležité vzít do úvahy i vzdělání zaměstnance, jeho věk, lokalita, ve které pracuje, jeho pracovní zkušenosti a samozřejmě kvalitu vykonané práce", doplňuje Valenta.

Na opačné straně žebříčku, pozice, kde ženy vydělávají více než muži, jsou rozdíly v platech méně výrazné. Žena si v průměru vydělá více než muž jako logistička, redaktorka, technička BOZP a nebo PR manažerka. Rozdíly na těchto pozicích jsou však méně než pět procent.

Tabulka: Pozice, na kterých ženy vydělávají více než muži


Zdroj: Platy.cz

Na Slovensku jsou rozdíly méně výrazné

V sousední Slovenské republice vydělávají ženy v průměru o 20 % méně než muži. Na stejných pozicích vydělávají u našich sousedů ženy méně než muži v průměru o 7 %.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz