Začínající podnikatelé se mohou hlásit do evropského programu ERASMUS

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu ERASMUS pro začínající podnikatele. Předmětem výzvy je poskytnutí grantů na projekty, které jim formou odborné stáže ve vybrané zkušené evropské firmě umožní získat zkušenosti, seznámit se s kulturním i podnikatelským prostředím navštívené země a získat potřebné kontakty. Účast v programu není omezena věkem ani oborem podnikání.

Celkový rozpočet určený na spolufinancování projektů činí 2 850 000 EUR. Žádosti musí být zaslány Komisi nejpozději do 20. srpna 2008. Celé znění výzvy k předkládání návrhů a formuláře žádosti jsou k dispozici na
internetové adrese http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm.

-kk-

Zdroj: strukturalnifondy.info - český portál věnovaný fondům EU
Zobrazit přehled článků ze zdroje strukturalnifondy.info