Studie: Ženy ve vedení firem v roce 2017

Zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností je stále menšinové. Z celosvětového pohledu vzrostlo v posledních dvou letech jen mírně, a to na 15 %. Funkce výkonných ředitelů však zastávají v 96 % případů muži.

V některých zemích existuje právní regulace v podobě povinných kvót pro zastoupení žen ve vedení státních a veřejně obchodovatelných společností. Stále se však vedou diskuse o tom, zda je tato regulace vhodným řešením.

Návrh směrnice Evropského parlamentu z roku 2012 počítal se zavedením 40% kvóty pro zastoupení žen v dozorčích radách společností kótovaných na evropských burzách, které mají více než 250 zaměstnanců a celosvětový roční obrat přesahující 50 milionů eur. Nakonec však v této podobě schválen nebyl.

Dnešní podoba evropské regulace již neobsahuje fixní kvóty, přesto je však jejím cílem růst podílu méně zastoupeného pohlaví až na 40 % do roku 2020. V České republice se týká pouze několika málo společností.

Jak je tedy na tom Evropa a Česká republika se zastoupením žen ve vedení?

Ilustrační snímek

Odpověď na tuto otázku přinesla v pořadí již pátá studie společnosti Deloitte s názvem Women in the Boardroom – A global perspective, která mapovala situaci v 64 zemích světa včetně České republiky.

V čele evropského žebříčku je Norsko, kde byly zavedeny kvóty v roce 2007. Ve vedení společností zde působí 42 % žen. O polovinu méně žen je ve vedení firem ve velké Británii (20 %). Pro srovnání – v USA je to průměrně jen 14 %.

Česká republika dosáhla 9% zastoupení žen ve vedení firem. Blíží se tak spíše průměru asijských zemí, který činí 8 % a je nejnižší v porovnání s ostatními částmi světa.

Nejvíce žen ve vedoucích orgánech společností napříč Evropou najdeme ve spotřebitelském sektoru (25 %), finančnictví (24 %) a v sektoru péče o zdraví (23 %).

Studie Women in the Boardroom se letos poprvé zaměřila také na spojitost mezi vedením společností a její vnitřní rozmanitostí. Ukázalo se, že ve společnostech vedených ženou je podíl žen ve vedení téměř dvojnásobně vyšší (28,5 %) než u společností vedených mužem (15,5 %).

Zastoupení žen ve vedení evropských firem. Zdroj: studie společnosti Deloitte "Women in the Boardroom – A global perspective - 5th edition"

 

-kk-

Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Deloitte