S čím přichází novela živnostenského zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo novelu zákona o živnostenském podnikání, která počítá s výraznými změnami v této oblasti. Konkrétně zmizí 21 paragrafů, od čehož si ministerstvo slibuje snížení administrativní zátěže podnikatelů, zjednodušení a urychlení procesu vzniku živnostenských oprávnění a snazší vstup do podnikání mladým a začínajícím podnikatelům. Nejdůležitější změny zahrnují:

- Zrušení živnostenských listů a koncesních listin. Nahradí je jediný dokument, výpis z živnostenského rejstříku.

- Zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů z pohledu podnikatele. Podnikatelé budou moci plnit své povinnosti na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území České republiky.

- Zavedení jedné volné živnosti. P odnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat.

- Redukce oznamovací činnosti vůči živnostenským úřadům. B ude se týkat jen změn údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat jiným způsobem.

- Celková restrukturalizace živností. Nový systém živností bude přehlednější. Kromě jedné volné živnosti se sloučí živnosti řemeslné, vázané a koncesované.

- Snížení celkového počtu živností. Zatímco dnes je jich 261, po novele by měl počet klesnout na 95.

- Zrušení povinné praxe. Odborná praxe nebude vyžadována, pokud má začínající podnikatel v daném oboru ukončené vzdělání.

-kk-
Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz