Respekt investorů je stejně důležitý jako loajalita zákazníka

Respekt je, podobně jako loajalita vyšší stupeň chování, který demonstruje skutečnou oddanost firmě. Lidé projevující respekt si však vytvořili k podniku takový typ vztahu, který je ve své podstatě dočasný a může být narušen negativními zkušenostmi či vlivy. Loajalita i respekt se ukazují prostřednictvím jiného chování – v zákaznickém sektoru např. opakovaným prodejem. Jak však vypadá situace mezi investory, kde je respekt klíčovým faktorem?

Podobně jako se loajalita zákazníka odráží ve zvýšení tržeb, stejně se respekt investorů projevuje např. v oblasti rozhodování o prostředcích, akciích, zvýšeném jmění firmy a povzbuzování ostatních k nákupu analytických a mediálních služeb. Předpokládejme, že vrcholový management firmy chce zvyšovat respekt investorů k firmě. V tomto případě však nelze postupovat jako v případě loajality – ukazatele, jimiž je měřena, nelze uplatnit na respekt – jsou totiž založeny na minulém chování zákazníka, což nelze použít pro prognózy vztahující se k budoucímu vývoji. Proto je třeba porozumět činitelům, které vytvářejí hodnotu podniku a ně pak v pravý čas vhodným způsobem poukázat.

Hodnotu firmy však pro investora tvoří jiné faktory, než je tomu u zákazníka. Výkonnost organizace je posuzována podle schopnosti udržet tyto hodnoty na neměnné úrovni – tzv. účinnost značky. Respekt je samozřejmě nutno si získat, ale pokud management ví, které ukazatele jej posilují, může se na ně soustředit a dosáhnout tak cíle snadněji.

**Datum vydání: VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher