Průzkum: Energetická efektivita českého průmyslu

Od prosince 2015 mají velké firmy v Česku povinnost provádět energetický audit nebo zavést certifikovaný systém energetického nebo environmentálního managementu, jehož součástí je i energetický audit.

Jakými způsoby plní tuto povinnost průmyslové podniky a jaké mají dosavadní zkušenosti s energetickými audity? Jaký potenciál energetických úspor mají?

Ilustrační snímek

Průzkum společnosti KPMG Česká republika s názvem Potenciál energetických úspor v českém průmyslu, jehož cílem bylo zmapovat energetickou efektivitu a budoucnost českého průmyslu v této oblasti, oslovil přes dva tisíce firem z České republiky.

Více než 10 % z nich se do průzkumu zapojilo. Kvantitativní část průzkumu probíhala v roce 2016 on-line na adrese www.usporyprumysl.cz a kvalitativní část se následně uskutečnila formou osobních a telefonických rozhovorů.

České Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytlo záštitu provedenému průzkumu a spolupracovalo při jeho přípravě. Na přípravě průzkumu se podílela také Státní energetická inspekce (SEI).

Průmysl může uspořit až 14 % energie

70 % respondentů průzkumu hodlá splnit minimální požadavek novelizace zákona, tedy provedení energetického auditu. Zbylých 30 % plánuje zavést certifikaci environmentálního (19 %) nebo energetického managementu (11 %).

Firmy jsou si vědomy pozitivního vlivu úspor energie na své podnikání a čím dál více jich zvažuje implementovat energeticky efektivní opatření. Přibližně 10 % společností se domnívá, že dosahování úspor by však mělo fungovat na čistě dobrovolné bázi.

Většina respondentů také nepovažuje povinnost provádět opakovaně energetický audit za funkční cestu k dosažení úspor. Některé však přiznávají, že jim audit ukázal cestu, kudy se v úsporných opatřeních ubírat. Cílem průzkumu mimo jiné bylo větší propojení regulátora a průmyslových podniků.

Nejvyšší potenciál pro úspory vidí společnosti ve snížení spotřeby elektrické energie (až o 14 %) a zemního plynu (o 10 %). Z pohledu „spotřebiče energie“ mají nejvyšší potenciál úspor budovy, přibližně 16 %, provozní technologie pak 12 %. Na spotřebě ostatních technologií dokáží společnosti ušetřit až 6 % energie.

Nejvíce firem plánuje rekonstrukci osvětlení (22 %), dalších 18 % chystá investice do efektivnějších výrobních technologií, 17 % chce lépe využívat odpadní teplo a 14 % plánuje zateplovat objekty. 12 % firem také chystá zavést automatickou regulaci energetických zařízení a pouze 5,5 % plánuje investovat do vlastních obnovitelných zdrojů energie.

KPMG:Potenciál energetických úspor v českém průmyslu

 

-tk-

Zdroj: KPMG - mezinárodní síť společností, které poskytují služby v oblasti auditu, daní a poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje KPMG