Proč se vyhnout "bezpečným" prezentacím?

Čím více se dnes snažíte předcházet selhání, tím větší je pravděpodobnost, že selžete. Bezpečí vás udrží mimo světla reflektorů - a to je místo, kam se nechcete dostat, když vaše prezentace skončí. Chcete, aby publikum o vaší prezentaci ještě dlouho hovořilo. Jak toho dosáhnout? Pokud je na vaší prezentaci nejsilnější její design, proč se vůbec obtěžovat přednášet? Stačilo by rozeslat slajdy e-mailem.

Většina prezentujících se ale s tímto problémem vůbec nemusí zatěžovat. Tak daleko se totiž nedostane. Dosáhnou zóny průměrnosti, co do obsahu i přednesu, a jsou spokojení.


Proč lidé dělají „bezpečné“ prezentace?


- Snadněji a rychleji se vytvářejí,

- snadněji se předávají,

- je méně pravděpodobné, že dostanou vyhazov,

- jsou obecně schváleným scénářem,

- protože to takhle dělají již léta,

- nezapomínají, co mají říci.


A jak „bezpečná“ prezentace vypadá? Hodně odrážek, textu, seznamy vlastností, komplikovaná grafika a často prezentující, který čte text ze slajdů. Jděte mimo tuto zónu.


  1. Atraktivní sdělení
  2. Jednoduchá, instinktivní prezentace
  3. Trocha drzosti

Několik nápadů ke dvěma prvním bodům najdete na blogu autora příspěvku (The YouBlog). Co se týče třetího, ne každý dokáže vidět skvělou „odpověď“, jen proto, že se rozhodne být „drzý“. Ta správná míra přichází nejčastěji, když lidé dokáží vidět věci odlišným a nevyzkoušeným způsobem.


A co vy?

 

Dokážete povýšit své prezentační snahy?

Dokážete prezentovat bez „papíru“? Zkuste to.

Dokážete prezentovat bez slajdů? Zkuste to.

Dokážete proměnit svou prezentaci v konverzaci namísto vedení monologu? Zkuste to.


Jsou tu rizika – riziko, že to nebude fungovat, že váš nadřízený nebude s novým přístupem souhlasit atp. Pro koho ale vaše prezentace skutečně je? Pro vašeho nadřízeného? Pro vás? Nebo se snažíte ovlivnit a motivovat své publikum?

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations