Představení kvalifikace CIMA

Ilustrační snímek

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) patří mezi nejpopulárnější a nejkvalitnější profesní certifikace ve světě managementu. Je to vůbec největší světová organizace manažerských účetních. Nositelé titulu CIMA nemají jen znalosti z oblasti financí a manažerského účetnictví, ale prošli praktickým vzděláním i v oblasti řízení businessu a často pomáhají utvářet firemní strategii i řídit rizika. Najdete je na nejvyšších manažerských postech mnoha globálních firem – certifikát dostanou jen ti, kteří se osvědčí nejen znalostmi, ale i praxí, vysokou úrovní profesionality a výbornou znalostí angličtiny, což otevírá dveře ke kariérnímu růstu v prakticky kterékoli zemi na světě.

Proč studovat právě s BPP

  • BPP je takzvaný „Approved CIMA Learning Quality Partner“, což je nejvyšší možná akreditace, a současně jeden z největších poskytovatelů kurzů CIMA na světě.

  • Klademe velký důraz na tzv. třífázový přístup „naučit teorii – získat dovednosti ke zkoušce – procvičit a zopakovat otázky a případové studie“. Naše kurzy vyžadují aktivní zapojení studentů během celého studia, tak aby v maximální míře ihned procvičovali vše, co se naučí.

  • Během posledních pěti let s BPP studovalo přes 220 studentů, kteří byli ve zkouškách nejlepší na celém světě (Global Prize Winners) a naši studenti u zkoušek dlohodobě dosahují více než 75% úspěšnosti.

  • Snažíme se maximálně přizpůsobit formu studia Vaší práci a soukromému životu. Můžete si vyubrat mezi prezenčními kurzy, e-learningem, živými online semináři nebo kombinovaným studiem.

  • Každý student prezenčních i online kurzů má přiděleného lektora, kterého může kdykoliv kontaktovat. K dispozici Vám bude nejen během celého kurzu, ale i po jeho skončení na mailu i telefonu včetně času mimo pracovní dobu.