Pozdě, ale přece

Odbor vzdělávání Hospodářské komory ČR (HK ČR) rozšiřuje v souvislosti se vstupem České republiky do EU a z toho vyplývajících změn nabídku vzdělávacích kurzů. Jedná se především o kurzy dle individuálních potřeb jednotlivých podnikatelských subjektů. Díky rozsáhlému dotazníkovému šetření byly nejdříve vytipovány ty okruhy pro vzdělávací kurzy, o které je největší zájem. Některé z nich jsou již připraveny, na jiných se pracuje. Informace o těchto kurzech budou také uveřejnovány přímo na internetových stránkách HK ČR a zároveň v dubnovém čísle komorového časopisu Podnikatelské lobby. Informace o kurzech budou průběžně aktualizovány.

Zatím jsou připraveny následující kurzy. Kurz Vzájemné uznávání kvalifikací, který učí jak se zorientovat v oblasti uznávání kvalifikací mezi ČR a EU. Kurz Psaní a předkládání projektů pro začátečníky, jehož cílem je poskytnout základní orientaci v oblasti psaní projektů, orientaci v možnostech a úskalích jejich předkládání. Dále kurz Strukturální fondy a jejich aplikace v ČR, jehož cílem je poskytnout orientaci v evropské strukturální politice, v implementaci ESF v ČR a připravit účastníky na zpracování projektů pro ESF. Dále jsou to kurzy interkulturního managementu, financování ESF, vzájemného uznávání kvalifikací, psaní a předkládání projektů pro začátečníky, strukturální fondy a jejich aplikace v ČR a projektový management aneb co mám dělat, když mi přidělí grant.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info