Politická moc se vyplácí: Příklad Dánska

Ilustrační snímek

Výzkum provedený korespondentem webu knowledge.insead.edu přinesl zajímavé poznatky o tom, jak politika přináší politikům peníze. Podařilo se vysledovat příjmy jednotlivých politiků a srovnat je s tím, jak velký mají vliv.

Podle organizace Transparency International bylo tři roky po sobě Dánsko zemí s nejnižší mírou korupce. Vděčí za to unikátní kombinaci skandinávského sociálního systému s institucionálním prostředím, které je příznivé pro byznys. Oproti vašim možným očekáváním však dokonce i v této zemi, ve které se přímé uplácení téměř nevyskytuje, vyšší moc přináší vyšší příjmy. Rodiny a firmy spřízněné s politiky na místní úrovni tedy ze svého vztahu patrně i zde mohou profitovat.

Správní reforma

Ve studii Return to Political Power in a Low-Corruption Environment (Návrat k politické moci v prostředí s minimální korupcí) se podařilo spárovat vliv politiků s výší jejich příjmů. V roce 2005 proběhla v Dánsku správní reforma. Politici, kteří byli zvoleni do úřadu v nových, větších obvodech, tak získali větší moc. Moc byla posuzována jako velikost rozpočtu a jejich správního obvodu. Některé obvody však nebyly spojeny a jejich politici tak tvořili ideální kontrolní skupinu.

Peněžní přínosy politické funkce

Data od správce daní ukázaly, že osobní příjem politiků (když odhlédneme od nárůstu platu) vzrostl v oblastech, které byly sloučeny, v průměru o téměř 4 %. Přírůstky byly odlišné spolu s tím, když měli dotyční vyšší status. Příjem starostů se po zvýšení jejich vlivu díky rozšíření obvodu zvýšil o 17 % a pro lídry strany o přibližně 8 %.

Z dat nevyplývá, odkud přesně tyto peníze navíc pocházely. Výrazným zdrojem příjmů ale patrně bude jmenování do správních rad obchodních korporací. Politici v obvodech, které byly správní reformou rozšířeny, totiž zasedali ve více správních radách v porovnání s kontrolní skupinou. Individuální charakteristiky jednotlivých politiků zjištěný rozdíl neobjasní. A příjem byl s mocí provázán ještě víc, když se výzkumníci podívali na to, jak si po příjmové stránce vedou potomci sledovaných politiků. Možná na tom není nic ilegálního, ale je dobré si toho všimnout.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge