Pojišťovny si již mohou přečíst, jak zajistit zákaz diskriminace pojištěnců na základě pohlaví

Evropská komise vydala s ročním předstihem pokyny pro odvětví pojišťovnictví v EU ve věci zajištění rovného zacházení s ženami a muži při stanovování výše pojistného. Vztahují se na pojistné smlouvy uzavřené od 21. prosince 2012.

Pokyny jsou reakcí na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. března 2011. Ten tehdy rozhodl o tom, že pojišťovny nemohou vyžadovat po mužích jinou výši pojistného než po ženách. Chápání pohlaví jakožto rizikového faktoru při uzavírání pojistných smluv je podle tohoto rozhodnutí diskriminačním jednáním, které se neslučuje s evropským principem rovnosti pohlaví. Zástupci pojišťoven reagovali zklamáním a obavami o to, jak se celý systém podaří přenastavit.

„Poté, co Soudní dvůr vydal 1. března tohoto roku rozhodnutí ve věci Test-Achats (C-236/09), slíbila jsem, že Komise pojišťovnám a spotřebitelům pomůže přizpůsobit se tomuto rozsudku," cituje tisková zpráva EK eurokomisařku pro spravedlnost Viviane Redingovou.

„Přijetím těchto pokynů celý rok před koncem lhůty stanovené v rozhodnutí soudu jsme dostáli svému závazku. Nyní je řada na odvětví pojišťovnictví, aby zajistilo hladký přechod k rovnému zacházení při pojišťování žen a mužů. Komise bude pozorně sledovat, jakým způsobem se odvětví s rozhodnutím soudu vypořádá. Očekávám, že pojišťovny, jež zavedou stejné sazby pojistného pro obě pohlaví jako první, získají konkurenční výhodu na evropském trhu,“ dodala Redingová.

Celá zpráva je k dispozici na stránkách EU zde.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa