Paralelní management

Po celé dekády diktovala strategie firemní strukturu. Nejvyšší představitelé formulovali strategii a ustanovili organizaci tak, aby ji vykonávala. Se zrychlujícím se životním cyklem produktů a rostoucí frekvencí výrazných disproporcí na trzích však nastává zásadní změna v efektivním managementu. Souslednost vývoje strategií následovaná organizačními návrhy a jejich implementací ztrácí význam a hodnotu.

Vývoj strategie a organizační změny dnes probíhají paralelně a vzájemně se ovlivňují. Změna nachází v okamžiku počátku diskuse o nové strategii a všechna následná opatření se objevují v praxi daleko rychleji než dosud. Dynamické rozvržení firmy zahrnuje integrovaný a opakující se přístup ke strategii a organizaci. Žádný z těchto problémů nelze řešit v izolaci, nýbrž v kontextu change managementu.

Úspěšně zavedený nový model může firmám pomoci navrhovat a implementovat složité a pokračující změny. Firmy se díky němu budou moci vyvíjet alespoň stejnou rychlostí jako jednotlivé trhy.

-kk-
Zdroj: Mercer Management Journal - Manažerský magazín vydávaný konzultanty společnosti Mercer Management Consulting
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mercer Management Journal