Největší evropští investoři do výzkumu a vývoje zvyšují své investice

Největší společnosti se sídlem v EU, které investují do výzkumu a vývoje, předpokládají, že v letech 2011 až 2013 zvýší své globální investice do výzkumu a vývoje o 5 % ročně. Uvedla to Evropská komise v tiskové zprávě.

Oproti očekáváním z minulého roku se jedná o více než dvojnásobné navýšení, což představuje zásadní obrat v porovnání s rokem 2009, kdy investice těchto společností do výzkumu a vývoje zaznamenaly pokles o 2,6 %. Dotazované společnosti rovněž uvedly, že v průměru 27 % jejich ročního obratu pochází z inovačních produktů, které byly uvedeny na trh v posledních třech letech, což je dalším důkazem toho, že inovace je klíčovým prvkem pro obchodní úspěch a vytváření pracovních míst.

Tyto údaje vycházejí ze šestého Průzkum trendů v oblasti investic podnikatelského sektoru do výzkumu a vývoje v EU – průzkumu o investičních očekáváních tisícovky evropských společností, které nejvíce investují do výzkumu a vývoje. Průzkumu se zúčastnilo 205 společností.

Dotazované společností očekávají, že se během příštích tří let jejich investice do výzkumu a vývoje v EU budou zvyšovat o 3 % ročně. Ačkoli je toto tempo nižší než očekávané tempo růstu investic do výzkumu a vývoje v jiných oblastech světa, společnosti stále očekávají, že do EU bude směřovat 75 % jejich investic. Podle jejich očekávání dojde k největšímu procentnímu nárůstu jejich investic do výzkumu a vývoje v Číně (25 %), Japonsku (17 %), ostatních evropských zemích (8 %), Indii (8 %) a USA a Kanadě (5 %).

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa