Nedůvěřuj, prověřuj!

Počet případů platební neschopnosti v Evropě stále narůstá. Například v západní Evropě v roce 2003 ohlásilo platební neschopnost 157.138 firem. To je téměř o 6.000 firem více než v roce 2002. Nejvíce případů platební neschopnosti má Francie, následuje Německo. V roce 2003 došlo kvůli uzavírání insolventních firem ke ztrátě 1,7 miliónu pracovních míst. Na současné situaci se však také podílí již několik let trvající oslabování české konjunktury, restriktivní úvěrová politika bank a klesající platební morálka soukromých i veřejných dlužníků. Elegantním řešením může být pojištění rizika nezaplacení pohledávek. Tento typ pojištění nabízejí na českém trhu tři specializované pojišťovny.

Obecně si můžete sjednat následující typy pojištění: pojištění teritoriálních (politických) rizik nebo pojištění komerčních rizik. Pokud jste malý nebo střední český podnikatel a obchodujete hlavně v tuzemskou nebo v okolních zemích, doporučuje se „pojištění komerčních rizik“. Je to ochrana proti platební neschopnosti a zároveň proti platební nevůli odběratele. Česká republika je na druhém místě v pořadí zemí s nejhorší platební morálkou firem. Pokud máte zájem o informace z hlediska potenciální důvěryhodnosti konkrétního partnera, je vám k dispozici databáze Exportní a garanční pojišťovací společnosti –EGAP nebo CzechTrade.
-ba-

Zdroj: Finance.cz - český odborný server zaměřený na finance
Zobrazit přehled článků ze zdroje Finance.cz