Ministr zemědělství doporučuje: Workshop Vodní stopa

Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru

Bezplatný workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“ je určen pro manažery zodpovídající za oblast firemní odpovědnosti (CSR), manažery EMS, akademické pracovníky, tvůrce politik a nástrojů v oblasti životního prostředí a další zájemce o trendy v oblasti šetrného využívání vodních zdrojů.

Kromě praktického seznámení s konceptem vodní stopy vycházejícího z normy ISO 14046 a pilotními studiemi vodní stopy řešené kolektivem VÚV T.G.M. a TÜV SÜD Czech s.r.o., budou prezentovány příklady dobré praxe v oblasti hospodaření s vodou společností, které jsou leadery ve svém oboru.

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

Termín a místo konání: 3. listopadu 2016, Barceló Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha

Cena: zdarma

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.

Informace a přihlášky: Informace a přihlášky [ PDF 586 kB ]

Přihlášky zasílejte do 26.10.2016

Program:

08:30 – 09:00 Prezence

09:00-09:30 Úvodní zahájení

Ing. Oleg Spružina, TÜV SÜD Czech s.r.o.

RNDr. Mark Rieder, VÚV T.G.M., v.v.i., „Voda - základ života“

09:30-10:15 Představení konceptu vodní stopy, norma ISO 14046

Ing. Libor Ansorge, VÚV T.G.M., v.v.i.

10:15-10:30 Coffee break

10:30-11:00 Vodní stopa, její praktické využití ve firemním sektoru a role nezávislého ověření

Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech s.r.o.

11:00-11:30 Udržitelné nakládání s vodou ve firemním sektoru - příklady z praxe: Vodní stopa/Water footprint jako nástroj environmentální politiky ve vodním hospodářství, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

11:30-12:15 Oběd

12:15 – 14:00 Udržitelné nakládání s vodou ve firemním sektoru - příklady z praxe: Přístupy k tématu voda ve společnosti Skanska – role generálního dodavatele a developera, Ing. Veronika Černá, Skanska a.s.

Interní politika vodního hospodářství a její dopady nejen na firmu, Ing. Tomáš Hubálek, CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Liko Noe – oáza průmyslové pustiny, Ing. Marián Streda, LIKO-S, a.s.

14:00 – 14:30 Závěrečná diskuse

Těšíme se na setkání.

Tento workshop je jedním z dílčích výstupů projektu podpořené Ministerstvem zemědělství v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“.