Kybernetická bezpečnost se stává klíčovým termínem digitalizace

Třetí ročník konference ALEF Inspirace 2018 představil řadu novinek a aktualit z oblasti kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, hybridních datových center či digitální síťové architektury.

Konference ALEF Inspirace 2018, ALEF NULA

Akce se uskutečnila 4. dubna v prostorách hotelu Duo a zúčastnilo se jí okolo 300 hostů z řad IT manažerů a specialistů. Pořadatelem setkání byla již tradičně společnost ALEF NULA, mezinárodní dodavatel informačních technologií působící na českém trhu již od roku 1994.

V úvodu hosty přivítal Michal Kožíšek, výkonný ředitel ALEFu, a seznámil je s aktuálním firemním děním. Společnost v posledních letech prochází rychlým rozvojem. Nedávná akvizice rumunského dodavatele IT řešení Likeit Solution posílila působnost skupiny na balkánském poloostrově. Růst, a to i co do počtu zaměstnanců, hlásí také české zastoupení. Jen v Čechách má ALEF již přes 150 zaměstnanců a od dubna 2018 můžeme společnost navštívit na nové adrese – ve větším a moderním karlínském administrativním centru AFI Karlín.

Na vystoupení navázal Michal Stachník, generální ředitel společnosti Cisco Systems pro Českou republiku, která je technologickým partnerem ALEFu už od jeho založení. Společnost v posledních měsících prochází významnou transformací, která jí umožňuje přesunout se od své role tradičního dodavatele síťových hardwarových do pozice poskytovatele inovativních softwarových řešení, a nabídnout tak uživatelům digitální snadno dostupnou platformu pro komplexní řešení jejich aktuálních potřeb. Podnět k tomuto posunu doložil Michal Stachník zároveň následujícím tvrzením:

„Revoluce v síťovém odvětví je nezvratná. Ukazuje se, že nejslabším článkem řetězce nejsou lidé nebo aplikace, ale vlastní síťová infrastruktura. Zatímco se inovace odehrávají všude okolo, způsoby, jakými sítě budujeme, jsou stále tradiční. Dnešní sítě jsou proprietární, plní pouze jeden účel. Chybí jim flexibilita a jsou těžko rozšiřitelné. Chceme-li tento stav překonat, musíme budovat mobilní platformu, která bude mít otevřenou a ihned dostupnou architekturu s možností systémové integrace. Trendem je jednoznačně digitalizace."

V návaznosti na toto tvrzení představil Michal Stachník aktuální trendy, které obecně digitální transformaci celého trhu doprovázejí:

  1. Mobilita
  2. Bezpečnost
  3. Internet věcí (IoT)
  4. Cloud

Dle jeho slov, zároveň s tím, jak neustále narůstá komplexita dodavatelských řešení ve spojitosti s IoT technologiemi i hybridními aplikacemi díky cloudu, nabývá klíčového významu zejména IT bezpečnost, která těmito trendy prostupuje a zajišťuje uživatelům komfortní využití služeb bez obav o svá data.

Téma kybernetické bezpečnosti dále rozvedl Michal Zedníček, Security Consultant společnosti ALEF NULA, který se zaměřil na cybersecurity pravidla v digitálním prostředí. Ta vychází ať už z volného dobrovolného rámce (framework), norem omezených dílčími pravidly, popřípadě z příslušné legislativy.

Zároveň uvedl, že v dnešním komplexním digitalizovaném světě už ICT nejsou nástrojem pro řízení firmy, nýbrž jsou jeho samotným jádrem. Podoba nastavení IT infrastruktury ve firmě tak momentálně není předmětem diskuze IT manažerů, ale vrcholového vedení. Narůstající počet vrstev infrastruktury tím pádem vyžaduje ucelenější přístup k řízení kybernetické bezpečnosti celého systému. Jak pro zjednodušení uvedl:

„Samotný framework už nestačí a pro zachování konformity vlastního byznysu je nutné se opřít také o další pravidla zvenčí.“

Jednou z klíčových vrstev zmiňované ICT infrastruktury je vrstva komunikační. Specialista na spolupráci Kamil Brothánek z ALEFU v této návaznosti představil komunikační nástroj Cisco Spark. Ten reflektuje potřeby interní i externí komunikace a je platformou, která umožňuje uživatelům sdílet stejnou zkušenost na obou (více) stranách.

Nastávající trend - internet věcí (IoT) se jala následně ve svém vystoupení reflektovat Hana Balášová, Business Development Manager, Wirelless, Mobility and IoT, ALEF NULA. S oporou dat z mezinárodních výzkumů poukázala na dosavadní velké rozdíly v implementaci IoT technologií velkými společnostmi oproti malým a středním podnikům. Vyzdvihla tento stav nicméně jako velkou příležitost pro tyto podniky, jak IoT nástroje vytěžit, být mezi prvními, kteří uplatní konkurenční výhodu,  a uspokojí tak stále náročnější a individuálnější potřeby zákazníků.

Hlavní program za stranu organizující společnosti uzavřel Jiří Cihlář, Team Leader, Data Center. Jeho vystoupení s názvem „Multi-cloud – kde se nacházíme?“ se zaměřilo na představení tzv. hybridního cloudu, který kombinuje privátního a veřejného cloudu, tedy prostředí pro vzájemné sdílení dat a aplikací lišící se svým umístěním ve vztahu k organizaci.

„Hybridní cloud v tomto pojetí není pouze o technologiích, je především o samotných zákaznících, kteří v rámci svého plánování využívají multi-cloudovou strategii, aby docílili optimálního řešení svých aktuálních potřeb.“

Akce se následně rozdělila do tří samostatných bloků, které probíhaly odděleně v jednotlivých sálech. Zatímco v jedné místnosti se diskutovala témata IT infrastruktury a cloudová řešená a byl mimo jiné představen také projekt Cisco DNA – intuitivní digitální síťová infrastruktura, v další paralelně probíhaly přednášky k problematice mobility a IoT.

Třetím tématem, kterému byl věnován v rámci konference samostatný prostor, byla vlastní kybernetická bezpečnost, která, slovy Michala Stachnika, „prostupuje vším“. Tématu se ujali opět zástupci ALEFU.

Jan Kopřiva, Team Leader CSIRT, který se zabývá problematickou kybernetických bezpečnostních incidentů, se zaměřil především na aktuální trendy a zranitelnosti v oblasti cybersecurity (o trendech a novinkách se dočtete v samostatném článku). Představil také technologickou novinku Cisco Umbrella, která v době mobility zajišťuje ochranu organizace i za jejími zdmi.

Martin Hubínek, System Engineer Security, se dále zaměřil na systém pro řízení ICT ve společnosti – CMDB s aplikací na komplexní řízení kybernetické bezpečnosti a řešení bezpečnostních incidentů.

Blok přednášek na téma cybersecurity doplnil Radek Vašíček, Business Development Manager Security, který ve vizuálně poutavé prezentaci představil nástroj Splunk SIEM, který dokáže odhalit a zároveň předvídat možná ohrožení pro data organizace zapříčiněná například neuvážením chováním zaměstnanců v prostředí internetu.

Těšíme se opět příští rok na novou dávku inspirace!

 

Zajímáte se o řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti? Společnost ALEF NULA je významným poskytovatelem komplexních ICT řešení pro firmy od roku 1994. Své portfolio stále rozšiřuje a v současnosti se stává významným partnerem firem pro řešení v oblasti cybersecurity. Specializovaný bezpečnostní tým ALEF CSIRT v rámci své činnosti monitoruje desítky otevřených i uzavřených zdrojů, které se věnují různým aspektům kybernetické bezpečnosti. Díky datům z vlastní a zákaznické infrastruktury i obecným statistickým datům z trhu má tak jedinečný přehled v této problematice. 

Obraťte se na ALEF Training ohledně dalšího vzdělávání oblasti cybersecurity.

Zúčastněte se bezplatného semináře Kvartální security update.