Jak si vybrat toho správného právníka

V České republice smí poskytovat právní pomoc pouze advokáti, kteří jsou organizováni ve stavovské organizaci *České advokátní komoře*. Svého advokáta naleznete v seznamech komory, které jsou nejpřesnější. Při výběru advokáta je dobré mít doporučení od někoho, kdo s ním již měl co do činění, neboť ne všichni umí vše a ne všichni jsou stejně dobří, rychlí či výkonní. K advokátovi je nejvhodnější se objednat telefonicky. Při prvním rozhovoru je dobré se zeptat především na přibližnou cenu služeb a sjednat si osobní schůzku. Na první schůzku si přineste veškeré doklady, které ke svému problému máte. Nejlepší řazení je podle data, kdy byly vyhotoveny. Vyplatí se připravit stručný přehled dokladů a událostí a též si ujasnit, co vlastně chcete. Advokát nastíní možné řešení a měl by vám říci, kolik bude stát. Důležité je vědět, zda nejste ohroženi vypršením nějaké lhůty, eventuálně, kdy taková lhůta pro vymáhání vašeho práva skončí. Informujete se, jak dlouho může vaše věc trvat a není-li výhodnější domluvit smír. Teprve až po shromáždění těchto informací se rozhodněte, zda advokáta o právní pomoc požádáte.

Výslovně se doporučuje sepsání *smlouvy o poskytování právní pomoci*, kde zakotvíte všechny důležité smluvní podmínky. Zejména se zaměřte na *předmět* právního zastoupení, druh a způsob stanovení a *hrazení odměny* advokáta a *nutných nákladů*, potřebu součinnosti možnosti výpovědi. Bude-li advokát jednat vaším jménem s dalšími účastníky, soudem či úřady, je třeba mu udělit plnou moc. V případě, že nejste se službami advokáta spokojeni, lze na něm vymáhat vzniklou škodu a nechat prošetřit jeho postup kontrolními orgány České advokátní komory.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info