Jak bojují proti spamu státní instituce?

Internet se stal od počátku své existence centrem zájmu mnoha skupin lidí. Jednou z nich jsou pochopitelně i obchodníci a lidé zabývající se marketingem. Pro ně představuje Internet nejefektivnější způsob komunikace se zákazníky. Již od počátku zde také existoval značný potenciál zneužití Internetu jako komunikačního média. Vládní úřady se stavěly k této problematice opatrně, protože věděly, že jakýkoli zásah a regulace by potlačily slibný rozvoj Internetu.

Jedním z nejznámějších způsobů zneužití Internetu je spam, tedy rozesílání nevyžádaných reklamních e-mailů. Náklady za jejich rozesílání platí poskytovatelé Internetu a i samotný příjemce. Poskytovatel Internetu musí mít k dispozici dostatek lidí, kteří řeší stížnosti od zákazníků postižených spamem. Tím pochopitelně vznikají další náklady. Vládní instituce proto byly nuceny zavést přísnější směrnice pro reklamu, které by spam omezily.

Článek dále popisuje konkrétní soudní spory mezi spammery a poskytovateli Internetu (**Cyber Promotions** versus **Compuserve**). Legislativa v těchto případech však pokulhává, protože nikde není definováno, co to vlastně je „nevyžádaný komerční e-mail“. Spammerem navíc může být kdokoli, kdo má přístup na Internet a vhodný software. Zákony je nutné navrhovat velmi opatrně, aby neměly negativní vliv na provozování obchodu po Internetu obecně.

Zdroj: SYRACUSE LAW
Zobrazit přehled článků ze zdroje SYRACUSE LAW