IMF: Nižší daně irským ženám

Mezinárodní měnový fond (IMF) doporučil Irsku zmítanému dluhovou krizí snížení daní z příjmů, které by se však týkalo pouze žen. Vyčíslil, že snížení daní pracujících žen o 5 procent by mohlo zvýšit hrubý domácí produkt o 1,75 procenta. Ve zprávě zveřejněné na svých webových stránkách vysvětluje, že jde o způsob, jak do pracovní síly přilákat druhé výdělečně činné členy rodin.

Zpráva konstatuje, že současná implicitní daň z hrubého příjmu druhé vydělávající osoby v rodině včetně příspěvků na sociální pojištění, ztráty dávek a nákladů na péči o děti dosahuje v Rakousku, Francii, Irsku a Slovenské republice výše 70 procent.

Navrhuje také postupné snižování podpory v nezaměstnanosti, snížení minimální mzdy a posílení počtu pracovníků irské školící a pracovní agentury FÁS, jejímž úkolem je zvyšovat zaměstnanost, rozvíjet dovednosti a mobilitu uchazečů o práci, podporovat jejich kariérní vzestup, konkurenceschopnost a sociální zapojení.

-kk-

Zdroj: TheJournal.ie - zpravodajský a komunitní web o dění v Irsku
Zobrazit přehled článků ze zdroje TheJournal.ie