ILO: Oživení globálního trhu práce je v nedohlednu

I přes známky obnovení ekonomického růstu v některých částech světa zůstává globální trh práce v alarmujícím stavu a žádné známky oživení na něm v blízké budoucnosti nelze očekávat. Tak zní závěr výroční zprávy Mezinárodní organizace práce (ILO) s názvem World of Work Report 2012: Better Jobs for a Better Economy. Ta také konstatuje, že ve srovnání v dobou před nástupem ekonomické krize na světě stále chybí 50 milionů pracovní míst a dodává, že před námi je nová, ještě problematičtější fáze globální krize. Příčiny této situace jsou následující:

1. Většina vlád, zejména v rozvinutých ekonomikách, začala přesouvat své priority směrem ke kombinaci fiskálních úspor a tvrdých reforem trhu práce. To má devastující dopady na trhy práce obecně a zejména na vytváření pracovních míst.

2. Většina uchazečů o práci v rozvinutých ekonomikách je demoralizovaná a ztrácí dovednosti, což se negativně podepisuje na možnostech získat práci. Malé firmy mají navíc omezený přístup k úvěrům, což oslabuje investice a zabraňuje vzniku pracovní míst. Proto se zejména v Evropě neočekává oživení trhu práce do konce roku 2016.

3. Většina nových pracovních míst v rozvinutých ekonomikách je nejistá. Ve 26 z 50 sledovaných zemích jsou proto na vzestupu nestandardní formy zaměstnávání.

4. Sociální klima v mnoha zemích se vyhrotilo a přinese další sociální nepokoje. Nejvíce toto riziko stoupá v subsaharské Africe, na Středním východě a v Severní Americe.

Fiskální úspory spolu s deregulací pracovních trhů dle závěrů zprávy nepřinesou žádné krátkodobé vyhlídky na růst počtu pracovních míst. Neexistuje žádná přímá spojitost mezi reformami pracovní trhů a růstem počtu pracovních míst. Zejména v Evropě posílily některé reformy nestabilitu pracovních míst a dále prohloubili sociální nerovnosti, přičemž navíc selhaly v otázce vytváření nových pracovních míst. Pokud by však byla zavedena kombinace příhodného zdanění a vyšších výdajů na veřejné investice a sociální výhody, mohly by ve vyspělých ekonomikách vzniknout během roku až 2 miliony pracovních míst.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization