I malé podniky si mohou dovolit outsourcovat

Bez outsourcingu si své fungování řada českých firem už neumí představit. Zatímco dříve bylo využívání externích služeb výhradní doménou firem s miliardovými obraty, dnes výhody outsourcingu běžně čerpají i podniky menších velikostí.

Jiří Jemelka, majitel společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o.

Služba se stává finančně dostupnější, poskytuje řadu strategických výhod a v některých případech může firmám dokonce přispět formou nejnovějších trendů a technologií, které by si samy nemohly dovolit.

Většina firem vidí v outsourcingu úsporu nákladů

Outsourcing se do slovníku business komunikace zapsal již před několika lety a stále nabývá na významu. Firmy si už zvykly využívat externí zdroje, které zajistí podpůrné a vedlejší činnosti, pro něž by si jinak musely obstarat vlastní zaměstnance.

Díky tomu se vyplatí i menším a středním podnikům, které si například nemohou dovolit rozšířit zaměstnaneckou základnu. Důvodů, proč se firmy pro outsourcing rozhodnou, je ale více.

Podle celosvětové studie společnosti Deloitte zpracované v roce 2016 si 59 % firem nejvíce chválí snížení nákladů, 57 % pak možnost zaměřit se na jádro businessu a strategické řízení firmy. Bezmála 47 % firem vidí v outsourcingu také úsporu personálních či prostorových kapacit.

Zatímco před několika lety outsourcing doprovázely obavy o kvalitu dodané služby, dnes naopak třetina společností tvrdí, že kvalita takovéto služby je dokonce vyšší, než kdyby si ji zajišťovaly interně.

Díky externím službám se firmy častěji dostanou k nejnovějším technologickým trendům a inovacím, jejichž implementace by jinak byla značně nákladná a komplikovaná. Přenesením zodpovědnosti na externí dodavatele firmy současně šetří mnoho manažerského času a energie.

Externisté mají nadhled a díky tomu umějí být přínosem

Oblastí, které lze outsourcovat, existuje mnoho. V České republice jsou podle studie Českého statistického úřadu z roku 2015 nejvyhledávanější službou informační a komunikační technologie.

Do rukou externích IT specialistů se svěřuje velká většina českých firem. Ve srovnání s ostatními evropskými státy se v této oblasti držíme dokonce na špici. Společnosti nejčastěji poptávají podporu kancelářského softwaru, správu sítí a zařízení, zabezpečení a ochranu dat, případně vývoj a správu webových stránek či vlastních firemních aplikací.

Další typickou službou, kterou české firmy outsourcují, je podnikové poradenství. Společnosti si externí poradce nejčastěji žádají v období firemní krize, stagnace produktivity, vysoké fluktuace zaměstnanců, nízkých prodejních výsledků či v jinak náročné etapě, jež významně zasahuje do života firmy, majitelů i zaměstnanců. Díky nadhledu, který jako externisté mají k dispozici, ukáží poradci reálný stav, v němž se podnik nachází, a navrhnou postup, jak ho stabilizovat.

Společnosti si samy určují rozsah outsourcované služby

České firmy dnes také hojně využívají externí účetní, mzdové, personální a právní služby. Není neobvyklé, že si společnost najme virtuální asistentku, která poskytuje administrativní podporu na dálku a za pomoci internetu.

Menší podniky též často využívají služeb marketingových a PR agentur, neboť si vlastní oddělení nemohou finančně dovolit. V kancelářích a dalších firemních prostorách se můžeme setkat i s externími firmami, jež zajišťují ostrahu a údržbu areálu či úklidové služby.

Menší firmě se rovněž obvykle nevyplatí pořídit si například vlastní kamion na přepravu objemného nákladu, proto raději poptá externí logistickou společnost, která převoz zajistí vlastními vozy. Malé internetové obchody si zase běžně pronajímají externí sklady a outsourcují balicí či distribuční službu.

Firma si sama určuje, v jakém rozsahu danou službu využije, což je velká výhoda. Proto si i malé podniky mohou dovolit outsourcovat, a to do té míry, do jaké samy uznají za vhodné. Firmě také odpadá spousta starostí, za výsledek ručí dodavatel a není potřeba interně zaměstnávat desítky specialistů na různé oblasti, které jsou pro fungující chod firmy nezbytné.