Hodnotící zpráva Evropské komise o České republice před vstupem do EU

Hodnotící zpráva Evropské komise o České republice před vstupem do EU

Dne 1. května 2004 vstoupí Česká republika do Evropské unie. Evropská komise právě vydala hodnotící zprávu o aktuálním stavu její připravenosti na vstup. Zpráva uvádí, že Česká republika dosáhla zachování makroekonomické stability s výjimkou otázky veřejných financí, která se stále jen váhavě řeší. Ve většině oblastí Česká republika na vstup do Unie připravena velmi dobře. Od poslední hodnotící zprávy byly zaznamenány mnohé změny k lepšímu, řada výzev však zůstává.

Oblast sociálních dávek a důchodového systému si podle Komise žádá zevrubnější reformu, zatímco justice již dosáhla dostačujících podmínek. Neznamená to však, že by v oblasti justice nebylo co zlepšovat, naopak je třeba klást důraz zejména na snižování délky soudních řízení.

Oblasti, v nichž Česká republika splňuje závazky vůči EU jen z části zahrnují dále volný pohyb zboží a volný pohyb služeb například v pojišťovnictví, informačních službách nebo poskytování nefinančních služeb, volný pohyb kapitálu a boj proti praní špinavých peněz, obchodní právo a konkurenční boj. U zemědělství jde zejména o obchodní mechanismy a veterinární otázky. Další oblastí je pak antidiskriminační součást sociální politiky a zaměstnávání, telekomunikací a životního prostředí. Tři nejdůležitější a okamžité změny musí Česká republika provést v oblasti volného pohybu osob, zemědělství a silniční dopravy.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa