Evropský soud zakázal diskriminaci pojištěnců na základě pohlaví

Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že pojišťovny nemohou vyžadovat po mužích jinou výši pojistného než po ženách. Chápání pohlaví jakožto rizikového faktoru při uzavírání pojistných smluv je diskriminačním jednáním, které se neslučuje s evropským principem rovnosti pohlaví.

Znamená to například konec dosavadní praxe, kdy ženám bylo vyměřováno nižší pojistné automobilů. Změní se také výše výplaty penzí. Povinnost určovat výši pojistného a z toho plynoucích výhod bez ohledu na pohlaví začne platit 21. prosince 2012.

Doposud platila pro pojišťovny výjimka, která umožňovala uplatňovat rozdíly mezi muži a ženami v pojistných smlouvách. Zástupci pojišťoven reagují zklamáním a obavami o to, jak se celý systém podaří přenastavit.

-kk-

Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC
Zobrazit přehled článků ze zdroje BBC