Evropská síť velvyslankyň pro podporu žen v podnikání

Evropská komise iniciovala vznik Evropské sítě velvyslankyň pro podporu žen v podnikání (European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors), jejímž cílem je překlenout současné rozdíly v postavení žen a zvýšit počet nových podnikatelek v Evropě.

Tuto síť tvoří podobné skupiny vytvořené v různých zemích EU. Mají za úkol povzbuzovat další ženy k podnikatelské aktivitě a podílet se o své zkušenosti s podnikáním.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí Vladimír Špidla považuje tuto iniciativu za základ politiky rovných příležitostí EU. V současné době tvoří ženy pouze 30 % podnikatelů v EU, což je třeba změnit, aby EU mohla být konkurenceschopnější.

-kk-

Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz