EU potřebuje reformy jako sůl

Dva hlavní důvody odmítnutí Evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku jsou prý nespokojenost s politiky hospodářsky slabších států, kteří nejsou schopni revitalizovat svou zaostávající ekonomiku, a strach z toho, co může budoucnost znamenat pro lidi zvyklé na velkorysou sociální péči, jisté zaměstnání a další výhody. Příliv levných pracovních sil z postkomunistických zemí východní Evropy (a s ním předpokládaný nárůst nezaměstnanosti) pro ně také znamená určitou hrozbu. 

Experti tvrdí, že Francie, Itálie a Německo musejí inovovat volný trh a reformami anglosaského typu pozvednout ekonomiku. Podle nich by si tyto země měly vzít za vzor Velkou Británii. Někteří dokonce říkají, že pro hospodářský růst je třeba vzdát se štědré sociální péče, což ovšem nepůjde snadno, protože ta je srdcem evropské politiky už od druhé světové války. Naprostá většina odborníků se ale shoduje v tom, že rozhodující faktor pro ekonomický růst Evropy jsou reformy trhu práce (včetně vyššího důchodového věku a delší pracovní doby), čehož se již zmiňovaní Francouzi a Nizozemci děsí…

-ds-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton