EU 2007-2013 ve finančním a politickém přehledu

EU 2007-2013 ve finančním a politickém přehledu

V polovině února přijala Evropská komise sdělení, v němž předkládá vizi Evropské unie a její rozpočtové plány na období let 2007 až 2013. Tři hlavní priority zahrnují udržitelný rozvoj, zájmy občanů a posilování váhy Evropské unie v globálním světě.

Vypracování věrohodného politického projektu s ohledem na výše uvedené cíle předpokládá existenci zdrojů k jeho naplnění. Komise během několika let dospěla k průměrné úrovni výdajů ve výši 1,14 %. Platby nepřevýší současný strop ve výši 1,24 % hrubého národního důchodu.

Komise navrhuje zvážit přijetí obecného opravného mechanismu, který by zavedl transparentní a objektivní způsob korekce rozpočtové zátěže považované za nadměrnou ve vztahu k relativní prosperitě dané země. Do půli roku 2004 připraví patřičné legislativní návrhy a konkrétní plán realizace cílů.

-kk-

Zdroj: evropska-unie.cz - Server Zastoupení Evropské komise v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje evropska-unie.cz