Dluh je levnější pro veřejně obchodované společnosti než pro ty soukromě vlastněné

Cena dluhu je důležitým faktorem při rozhodování o tom, zda by se soukromě vlastněné společnosti prospělo stát se společností veřejně obchodovanou. Dluh je totiž dražší pro soukromě vlastněné společnosti. Ty veřejně obchodované ho mají levnější.

Ilustrační snímek

Náklady na dluh jsou u soukromě vlastněných společností vyšší – a tento rozdíl může být až 1 % úroku, uvádí článek na webu obchodní školy INSEAD.

Kromě povinně zveřejňovaných výkazů, které veřejně obchodované společnosti činí transparentnějšími, existují pro tuto skutečnost ještě dva další důvody.

  • Veřejně obchodované společnosti mají přístup na akciový trh
  • Banky jsou méně ochotné půjčovat peníze soukromým společnostem, protože tyto společnosti nesplácejí úvěry častěji než veřejně obchodované společnosti.

Přístup na kapitálový trh

Jde o likviditu. Veřejně obchodované společnosti si mohou peníze obstarat nabídkou svých akcií. I když jejich cena bude klesat, tyto společnosti mohou vždy vydat další akcie a takto v případě potřeby rychle získat další hotovost. Soukromě vlastněné společnosti toto udělat nemohou a musejí se spoléhat na to, že do nich jejich majitelé v případě potřeby vloží další peníze.

Když je ekonomika v útlumu, veřejně obchodované společnosti mohou stále vydávat další akcie. Na druhé straně jsou pak majitelé soukromých společností, kteří při hospodářském poklesu budou chtít investovat další peníze jen opatrně. Když tedy probíhá recese, veřejně obchodované společnosti mají snazší přístup k hotovosti.

Riziko nesplácení

Autoři článku publikovaného obchodní školou INSEAD také zjistili, že míra selhání a nesplácení je u soukromých společností o cca 40 % vyšší než u společností veřejně obchodovaných.

Konzervativní vykazování může náklady na dluh snížit

Co může soukromě vlastněným společnostem pomoci je najít si velkou investiční společnost, která by v případě potřeby poskytla kapitál. Pomoci může také začít vést finanční výkazy konzervativně a zveřejňovat je. Když bude finanční výkaznictví dané společnosti na špičkové úrovni, trh dost možná danou společnost bude pokládat za důvěryhodnější.

Konzervativní reporting je tedy pozitivním signálem pro kapitálový trh a v kombinaci s dobrovolnými uveřejňováním výkazů může pomoci soukromě vlastněným společnostem potřebujícím hotovost snížit náklady na další dluh.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge