Dary a daně I.

Lidé poskytují finanční prostředky na humanitní či charitativní účely. Dary se také poskytují nadacím, školám, zdravotnickým zařízením apod. Při poskytování a přijímání darů je třeba znát určitá pravidla, co se týká daní. S poskytováním darů souvisí především daň z příjmů. U dárců, kteří jsou plátci DPH pak přichází v úvahu i daň z přidané hodnoty. Obdarovaných se týká daň darovací. První část dvoudílného článku o daňových aspektech poskytování darů se zabývá daní z příjmů, tedy daňovým zvýhodňováním darů.

Při poskytnutí daru si mohou fyzické i právnické osoby snížit daňovou povinnost u daně z příjmů. Odvody na zdravotní a sociální pojištění přitom musejí zůstat neovlivněny. Darem může být určitá finanční částka, ale i materiál, zásoby, služby a podobně. Nepeněžní dary je třeba ocenit. V případě poskytnutí daru formou nepeněžního plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom , ke kterým došlo na území České republiky, může být dar považován i za daňově uznatelný výdaj (náklad).

Pokud je dárcem fyzická osoba, odpočet ze základu daně z příjmů lze uplatnit minimálně pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně.

V případě, že dárcem je právnická osoba, odpočet ze základu daně z příjmů lze uplatnit v rozsahu minimálně 2 000 Kč a maximálně 5 % v úhrnu ze základu daně. Zároveň je třeba rozlišit, zda příslušné výdaje na straně poplatníka představují výdaje na dar, reklamu či reprezentaci. Odpočet není možný, vykazuje-li dárce ztrátu nebo základ daně ve výši, která neumožňuje plné uplatnění daru. Odpočet nemohou uplatnit ani poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět