Čína prodává podíly ve státních podnicích

Zahraniční firmy se snaží investovat do čínských již zhruba 15 let. Nyní však Peking sám začal zahraničním investorům odprodávat podíly ve významných státem vlastněných firmách. Čínská vláda tím dává cizincům jasný signál, že považuje za prioritní provést reformy v největších podnicích. Zahraniční investoři se tak z pozice tichých partnerů dostávají k tomu, že mohou zavádět nové manažerské postupy, lepší systémy pro motivaci zaměstnanců, větší transparentnost a v podstatě celou novou úroveň řízení. Odborníci hovoří o začátku hlubokých změn.

Ve svých reformách však Čína postupuje obezřetně. Chaotická privatizace v Rusku na počátku devadesátých let je pro ni jasnou lekcí, jak nepostupovat. Nechce zrušit státní vlastnictví firem přes noc. Naopak postupuje pozvolna, když otevírá dveře zahraničním investorům, ale stále udržuje silný státní vliv. Zahraniční investoři musejí pečlivě provádět hloubkové prověrky (due diligence), než učiní čínské vládě nabídku. Odborníci navíc varují před neuváženým vpádem na čínský trh jen kvůli pocitu, že jde o příležitost.

Cílem čínské vlády je snížit počet čistě státních podniků ze 135 000 na základní tisícovku. I když místní odborníci čínské reformě státních podniků věří, někteří pozorovatelé si schovávají svůj konečný názor až na dobu, kdy privatizace a západní řízení v čínských podnicích dosáhne silnějšího vývoje. O státní podniky projevují zájem i místní soukromí investoři. Dalším smělým krokem čínské vlády je experiment s externími řediteli státních podniků, kteří budou povoláni z jiných oblastí Číny nebo ze zahraničí.

-kk-

Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Strategy+Business