Česká republika urychlila čerpání peněz z evropských fondů

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj Česká republika ke konci srpna 2006 využila 79,2 procenta všech prostředků ze strukturálních fondů, které musí země vyčerpat do konce letošního roku.

Při čerpání finančních prostředků došlo k meziměsíčnímu růstu téměř o tři miliardy korun. Urychlily se všechny fáze čerpání, tedy i zpětné proplácení peněz konečným příjemcům.
Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič prohlásil, že „budou plně vyčerpány prostředky vyčleněné pro operační programy Průmysl a podnikání, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Infrastruktura a dále také pro Společný regionální operační program".

Velké problémy s čerpáním dlouhodobě vykazuje Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Podle ministra došlo i u tohoto programu k velkému zlepšení. „Výrazně jsme přiblížili hranici, která zajistí, že nevyčerpané prostředky nebudou muset být vráceny Evropské komisi. Náročné, nicméně stále ještě možné, je plné využití peněz přidělených na programy rozvoje hlavního města Prahy," řekl Gandalovič.

Ministr si je vědom překážek především v podobě složitého administrativního systému, které brání rychlejšímu využívání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
„Připravujeme zjednodušení v podávání žádostí, které bude probíhat elektronickou cestou," sdělil Gandalovič. „Dojde tak k urychlení procesu hodnocení a výběru projektů a ke zlepšení systému kontroly a zvýšení průhlednosti čerpání peněz," dodal.

Ministr pro místní rozvoj také jednal o problémech s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů v současném programovacím období s představiteli nevládní organizace Transparency International.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info