Znáte sami sebe?

Informační manažeři, stejně jako ostatní vedoucí pracovníci, často selhávají, protože jim chybí sebeuvědomění a pokora pro zlepšení svých slabých stránek a vyvarování se nadužívání těch silných. Velmi málo z nás je schopno vidět sama sebe očima někoho jiného. Potřebujeme nějaký druh zpětné vazby z vnějšku. Užitečným nástrojem z tohoto pohledu je známý osobnostní test Myers-Briggs (MBTI – Myers-Briggs personality type indicator). Vychází z toho, že každý z nás má určitý soubor darů, soubor mentálního vybavení, který jsme si zvykli využívat a saháme po něm v každodenním životě. Mnoho lidí zná svůj osobnostní typ, ale jen málo z nich je schopno říci, jak by jejich typ měl zorganizovat zdroje a přistupovat k práci. Mnoho IT profesionálů a manažerů je příkladem typu INTJ (introvertní, intuitivní, přemýšlivý a posuzující), jsou nápaditými inovátory, které stimulují překážky a obtížné výzvy.

Když známe svůj osobnostní typ a budeme znát i kritéria úspěšnosti IT manažera, můžeme díky tomu zjistit i jak se stát lepšími než nyní jsme. Zkuste tedy oprášit výsledky svých posledních osobnostních hodnocení a zkuste se stát lepšími tam, kde je to zapotřebí. A jaká jsou tedy kritéria úspěšnosti IT manažera?
1. Definování a komunikování společné IT vize, strategie a taktických cílů.
2. Odvádění kvalitních výsledků včas a v rámci rozpočtu.
3. Pomoci podniku pochopit hodnotu investic do IT.
4. Pěstování dobrých vztahů.
5. Vybudování a vedení důvěryhodné a spolehlivé IT organizace.

-ba-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com